NIEMIECKIE KASY CHORYCH

NIEMIECKIE KASY CHORYCH

Uzyskaj zwrot poniesionych kosztów

Gabinet stomatologiczny Biała Szuflada oferuje pełen zakres usług dla pacjentów posiadających ubezpieczenie w niemieckich kasach chorych. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów przygotowujemy profesjonalne plany leczenia wraz z kosztorysem (Heil- und Kostenplan). Po zakończonym leczeniu Pacjent otrzymuje rachunek uwzględniający szczegóły leczenia stomatologicznego. Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim. Staramy się kondensować wizyty tak aby Pacjenci przyjeżdżający z zagranicy nie musieli poświęcać zbyt dużo czasu na pobyt w Polsce.

UZYSKAJ ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW

Gabinety stomatologiczne Biała Szuflada przyciągają wielu pacjentów z zagranicy; szczególnie chętnie odwiedzają  nas pacjenci z Niemiec. Oferujemy pełen zakres usług oraz zwrot kosztów leczenia pacjentom posiadającym ubezpieczenie w niemieckich kasach chorych. Z oferty skorzystać mogą zarówno osoby mieszkające w Niemczech, jak też Polacy pracujący na terenie tego kraju. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów przygotowujemy profesjonalne plany leczenia wraz z kosztorysem (Heil- und Kostenplan). Po zakończonym leczeniu Pacjent otrzymuje rachunek uwzględniający szczegóły leczenia stomatologicznego. Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim dla wygody naszych pacjentów. Rozumiemy jak ważna jest logistyka, dlatego też staramy się kondensować wizyty tak, aby Pacjenci przyjeżdżający z zagranicy nie musieli poświęcać zbyt dużo czasu na pobyt w Polsce.

PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW Z NIEMIECKIEJ KASY CHORYCH:

  • Na pierwszej wizycie Pacjent poddawany jest pełnej diagnostyce, na podstawie której lekarz stomatolog przygotowuje (na specjalnym druku) plan leczenia i kosztorys z uwzględnieniem różnych wariantów leczenia. Zadaniem Pacjenta jest przekazanie sporządzonej wyceny do niemieckiej kasy chorych.
  • Po zatwierdzeniu kosztorysu i planu leczenia przez niemiecką kasę chorych (Krankenkasse) lekarz stomatolog przystępuje do realizacji poszczególnych punktów harmonogramu leczenia.
  • Całość kosztów leczenia pokrywa Pacjent, natomiast na podstawie otrzymanej faktury VAT w języku niemieckim, potwierdzającej odbycie leczenia i pokrycie przez pacjenta jego kosztów, właściwa kasa chorych wypłaca uprzednio ustaloną kwotę refundacji leczenia.

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

Aby zaplanować leczenie w naszym gabinecie stomatologicznym, prosimy o rezerwację terminu telefonicznie (0048 91 433 13 65) lub mailowo (info@bialaszuflada.pl) oraz o przedstawienie zakresu spodziewanych zabiegów. Prosimy o przygotowanie ewentualnej listy leków przyjmowanych na stałe oraz występujących alergii. Należy mieć również ze sobą kartę ubezpieczeniową. Koszty związane z pierwszą wizytą (tj. konsultacja, ewentualne zdjęcia RTG czy konieczność pobrania wycisków diagnostycznych) znajdziecie Państwo w naszym cenniku.

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW Z NIEMIEC

  • refundacja kosztów leczenia protetycznego, pod warunkiem udokumentowania regularnych wizyt kontrolnych (Bonusheft),
  • w przypadku leczenia standardowego otrzymują Państwo uzupełnienie protetyczne niemalże za darmo
  • indywidualne ustalenia w kwestii leczenia ponadstandardowego lub dodatkowego,
  • oszczędności w porównaniu z kosztami leczenia w Niemczech nawet rzędu 70%.

FORMULARZ HEIL - UND KOSTENPLAN

Formularz, na podstawie którego pacjenci z Niemiec rozliczają się z Niemiecką Kasą Chorych, zawiera przegląd jamy ustnej pacjenta, propozycję planu leczenia oraz szacunkowych kosztorys.  Formularz ten odgrywa szczególną rolę w przypadku leczenia protetycznego. Stomatolog przeprowadza kontrolę stanu uzębienia pacjenta oraz opisuje procedury, które są niezbędne przed rozpoczęciem pracy protetycznej. W przeznaczonych do tego celu polach formularza stomatolog umieszcza symbole opisane w legendzie. Wzór formularza zawiera pola odpowiadające konkretnym zębom, zgodnie z klasyfikacją FDI. Przykładowo, planując założenie koron, stomatolog zapisuje literę K w rubryce TP, która dotyczy planu terapii. Pozostałe oznaczenia świadczą o uzupełnieniach obecnych w jamie ustnej pacjenta oraz zaplanowanych uzupełnienia i wypełnieniach.

Oferta naszych gabinetów jest atrakcyjna dla pacjentów z Niemiec nie tylko z powodu korzystnych cen opieki medycznej, ale też ze względu na profesjonalne, pełne troski podejście do pacjenta. Gabinety Biała Szufladą cieszą się dobrą opinią zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wysoka jakość proponowanych usług stomatologicznych pozwala nam docierać do coraz szerszego grona pacjentów z Niemiec. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

 

ZAMÓW WIZYTĘ

zadzwoń teraz: TEL. +48 91 433 13 65

Kontakt
Umów wizytę (Szczecin)