Niemieckie kasy chorych

Oferujemy pełen zakres usług dla pacjentów posiadających ubezpieczenie w niemieckich kasach chorych.

Uzyskaj zwrot poniesionych kosztów

W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów przygotowujemy profesjonalne plany leczenia wraz z kosztorysem (Heil- und Kostenplan).

Po zakończonym leczeniu Pacjent otrzymuje rachunek uwzględniający szczegóły leczenia stomatologicznego. Wszystkie niezbędne dokumenty wystawiamy w języku niemieckim. Staramy się kondensować wizyty tak aby Pacjenci przyjeżdżający z zagranicy nie musieli poświęcać zbyt dużo czasu na pobyt w Polsce.

Procedura zwrotu kosztów z niemieckiej kasy chorych

1

Na pierwszej wizycie Pacjent poddawany jest pełnej diagnostyce, na podstawie której lekarz stomatolog przygotowuje (na specjalnym druku) plan leczenia i kosztorys z uwzględnieniem różnych wariantów leczenia. Zadaniem Pacjenta jest przekazanie sporządzonej wyceny do niemieckiej kasy chorych.
2

Po zatwierdzeniu kosztorysu i planu leczenia przez niemiecką kasę chorych (Krankenkasse) lekarz stomatolog przystępuje do realizacji poszczególnych punktów harmonogramu leczenia.
3

Całość kosztów leczenia pokrywa Pacjent, natomiast na podstawie otrzymanej faktury VAT w języku niemieckim, potwierdzającej odbycie leczenia i pokrycie przez pacjenta jego kosztów, właściwa kasa chorych wypłaca uprzednio ustaloną kwotę refundacji leczenia.
Jak należy przygotować się do pierwszej wizyty?

Aby zaplanować leczenie w naszym gabinecie stomatologicznym, prosimy o rezerwację terminu telefonicznie (+48 91 433 13 65) lub mailowo (info@bialaszuflada.pl) oraz o przedstawienie zakresu spodziewanych zabiegów.

Prosimy o przygotowanie ewentualnej listy leków przyjmowanych na stałe oraz występujących alergii. Należy mieć również ze sobą kartę ubezpieczeniową. Koszty związane z pierwszą wizytą (tj. konsultacja, ewentualne zdjęcia RTG czy konieczność pobrania wycisków diagnostycznych) znajdziecie Państwo w naszym cenniku.

 
Korzyści dla pacjentów z Niemiec
  • Refundacja kosztów leczenia protetycznego, pod warunkiem udokumentowania regularnych wizyt kontrolnych (Bonusheft),
  • W przypadku leczenia standardowego otrzymują Państwo uzupełnienie protetyczne niemalże za darmo
  • Indywidualne ustalenia w kwestii leczenia ponadstandardowego lub dodatkowego,
  • Oszczędności w porównaniu z kosztami leczenia w Niemczech nawet rzędu 70%.

Formularz Heil - und Kostenplan

Formularz, na podstawie którego pacjenci z Niemiec rozliczają się z Niemiecką Kasą Chorych, zawiera przegląd jamy ustnej pacjenta, propozycję planu leczenia oraz szacunkowych kosztorys.

Formularz ten odgrywa szczególną rolę w przypadku leczenia protetycznego. Stomatolog przeprowadza kontrolę stanu uzębienia pacjenta oraz opisuje procedury, które są niezbędne przed rozpoczęciem pracy protetycznej. W przeznaczonych do tego celu polach formularza stomatolog umieszcza symbole opisane w legendzie.

 

Wzór formularza zawiera pola odpowiadające konkretnym zębom, zgodnie z klasyfikacją FDI. Przykładowo, planując założenie koron, stomatolog zapisuje literę K w rubryce TP, która dotyczy planu terapii. Pozostałe oznaczenia świadczą o uzupełnieniach obecnych w jamie ustnej pacjenta oraz zaplanowanych uzupełnienia i wypełnieniach.

Oferta naszych gabinetów jest atrakcyjna dla pacjentów z Niemiec nie tylko z powodu korzystnych cen opieki medycznej, ale też ze względu na profesjonalne, pełne troski podejście do pacjenta. Gabinety Biała Szufladą cieszą się dobrą opinią zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wysoka jakość proponowanych usług stomatologicznych pozwala nam docierać do coraz szerszego grona pacjentów z Niemiec. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Umów wizytę (Szczecin)